Badania naukowe

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu wraz z Katedrą Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przeprowadziło badania na temat zachowań zakupowych polskich konsumentów na rynku produktów żywnościowych.  Badania dotyczyły:

  • Etnocentryzmu konsumenckiego
  • Czynników wpływających na wybór regionalnych produktów żywnościowych
  • Postrzegania przez konsumentów społecznej odpowiedzialności producentów i dystrybutorów żywności
  • Komunikacji marketingowej na rynku produktów żywnościowych

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną przedstawione m.in. podczas konferencji, nad którymi PNTM objęło patronat merytoryczny:

  • Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych. Stan i perspektywy rozwoju – Poznań 12 grudnia 2013r.
  • Komunikacja rynkowa: Innowacje – Media – Design – Poznań 7-8 maja 2014r.