Komunikaty

 • Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu partonem 32nd Annual IMP 2016 Conference: Change and Transfrmation of Markets, Networks and Relationships – więcej informacji
 • Z radością informujemy, że zostało reaktywowane internetowe czasopismo marketingowe „Świat Marketingu”. Opiekę nad nową odsłoną tego czasopisma oraz nad portalem internetowym objęło Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu. „Świat Marketingu” ma na celu propagowanie wymiany myśli i wyników badań w ramach szeroko rozumianej problematyki marketingu, z uwzględnieniem ewolucji tej kategorii i najnowszych trendów wyznaczających jej rozwój.
  Serdecznie zachęcamy wszystkich członków PNTM do publikowania swoich artykułów na łamach „Świata Marketingu”. Teksty zgłoszone do publikacji są poddawane procedurze dwóch podwójnie ślepych recenzji. Za publikację artykułów nie są pobierane opłaty. Dostęp do umieszczonych na stronie tekstów również jest bezpłatny.
  W najbliższej przyszłości Redakcja „Świata Marketingu” będzie zabiegała o przydzielenie punktów w ramach punktacji MNiSW, stąd tak ważne jest ukazywanie się dobrej jakości tekstów, które będą uprawniały do wystąpienia o tę punktację.
  Artykuły można przesyłać na adres mailowy Redaktora Naukowego „Świata Marketing” – dr. hab. Tomasza Wanata, prof. UEP: t.wanat@ue.poznan.pl.
 • Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu istnieje możliwość umieszczenia informacji o wydanych w ostatnim czasie książkach, których autorami są członkowie PNTM. Jedną z funkcji strony internetowej Towarzystwa jest informowanie o ciekawych wydarzeniach i publikacjach związanych z tematyką marketingu, handlu i konsumpcji. Zachęcamy wszystkich Państwa do dzielenia się wiedzą na temat swoich publikacji książkowych.
  Prosimy o przesyłanie krótkich informacji na temat wydanych pozycji (max 1200 znaków ze spacjami) wraz ze skanem okładki na adres kontakt@pntm.pl.
 • W grudniu 2014 roku Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu podpisało porozumienie o współpracy z Leszczyńskim Klastrem Budowlanym. Celem porozumienia jest m.in.:
  - regularna wymiana informacji i wiedzy pomiędzy Stronami dzięki m. in. konferencjom, seminariom, warsztatom i usługom doradczym dla przedsiębiorstw należących do Klastra,
  - prowadzenie badań dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców działających w Klastrze podnoszących innowacyjność i konkurencyjność Klastra i firm do niego należących,
  - uczestnictwo członków PNTM w charakterze prelegentów w konferencjach organizowanych przez Klaster.
 • W dniach 6-7 listopada 2014 roku Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu było współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji pt. „Marketing profesjonalnych imprez biegowych”. Sprawozdanie z konferencji znajduje się tutaj
 • W październiku 2014 roku Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu przeprowadziło dla Leszczyńskiego Klastra Budowlanego ekspertyzę dotyczącą wprowadzenia nowej usługi LKB. Doradztwo prowadzone było w ramach projektu „Podnoszenie innowacyjności i wzmacnianie marki Leszczyńskiego Klastra Budowlanego”.
 • W dniu 7 maja 2014r. odbyło się drugie plenarne posiedzenie Zarządu PNTM. Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu PNTM znajduje się tutaj
 • W kwietniu 2014r. PNTM wydało książkę „Marketing imprez biegowych” pod redakcją Z. Waśkowskiego.
 • Z przyjemnością informujemy, że Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu nabyło prawa licencyjne do tytułu czasopisma internetowego Świat Marketingu (www.swiatmarketingu.pl). Umowa została zawarta na okres 10 lat z możliwością dalszego przedłużenia. Czynione są starania, aby reaktywacja tego czasopisma nastąpiła jeszcze w tym roku. Wkrótce poinformujemy Państwa o zasadach publikacji artykułów naukowych oraz innych treści związanych z marketingiem na łamach tego portalu, a także związanych z tym korzyściach dla Autorów tekstów.
 • W dniu 28 czerwca 2013 roku w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Spotkaniu przewodniczyła Prezes Towarzystwa – prof. B. Pilarczyk.
  W trakcie zebrania:
  - określono zasady pracy Zarządu;
  - opracowano zasady naboru nowych członków PNTM;
  - przedyskutowano kwestie związane z przejęciem praw licencyjnych do internetowego czasopisma „Świat Marketingu” oraz z procedurą publikowania w nim artykułów przez członków PNTM;
  - omówiono propozycje działań promujących PNTM;
  - przyjęto propozycję procedury ubiegania się przez organizatorów konferencji o patronat merytoryczny PNTM;
  - poruszono temat finansowania działalności PNTM;
  - poddano dyskusji działalność Rady Programowej PNTM, której przewodniczącym jest prof. Roman Niestrój;
  - potwierdzono objęcie patronatem merytorycznym trzech konferencji naukowych.