Patronaty

PNTM objęło patronatem merytorycznym następujące konferencje naukowe:

 

Challenges in Social Sciences and Business

- Organizator: Katedra Zarządzania Relacjami Organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Termin: 17-19 marca 2018
- Miejsce: Dubai, UAE
- Więcej informacji: http://iccssb.com/en/

XIX ogólnopolska konferencja, pod wiodącym hasłem: Zarządzanie marketingowe w dobie współczesnych zmian otoczenia

- Organizator: Katedra Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
- Termin: 14-15 maja 2018
- Miejsce: Międzyzdroje
- Więcej informacji: http://www.wneiz.pl/izim/market/konferencje

3rd International Conference on Marketing Management 

- Organizator: Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Termin: 5-6 czerwca 2017
- Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie oraz Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim
- Więcej informacji:

VIII edycja konferencji pt. ”MARKETING W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

- Organizator: Katedra Marketingu, Politechnika Gdańska
- Termin: 7-8 grudnia 2017
- Miejsce: Gdańsk
- Więcej informacji: www.marketinfo.zie.pg.edu.pl

14th International CIRCLE Conference

- Organizator: Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Marketingu
- Termin: 19-21 kwietnia 2017
- Miejsce: Warszawa
- Więcej informacji: www.circle2017.kozminski.edu.pl

IV konferencja z cyklu Rynki żywnościowe. Innowacje na rynku żywności. Konsument – Trendy – Strategie

- Organizator: Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Katedra Rynku i Marketingu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
- Termin: 24 listopada 2016 r.
- Miejsce: Poznań
- Więcej informacji: http://rynkizywnosciowe.pl/

7. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych. 

- Organizator: Instytut Lotnictwa w Warszawie
- Termin: 17-18 listopada 2016
- Miejsce: Warszawa
- Więcej informacji: www.ilot.edu.pl/minib

XVIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu ZACHOWANIA KONSUMENTÓW A  ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI pod wiodącym hasłem:  “KONSUMENCI I ORGANIZACJE WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI”

- Organizator: Katedra Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
- Termin: 9-10 maja 2016r.
- Miejsce: Kołobrzeg
- Więcej informacji: http://www.wneiz.pl/izim/market/konferencje

Case Open 2016. Forum Strategii Marketingowej 

- Termin: 14 kwietnia 2016
- Miejsce: Warszawa
- Więcej informacji: caseopen.pl

VII Konferencja Naukowa Katedr Marketingu Uczelni Technicznych w Polsce „PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO MARKETINGU I LOGISTYKI – TEORIA I PRAKTYKA” (sprawozdanie z konferencji)

- Organizatorzy: Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej we współpracy z Katedrą Logistyki, Katedrą Polityki Transportowej oraz Katedrą Rynku Transportowego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
- Termin: 3-4 grudnia 2015 r.
- Miejsce: Gdańsk
- Więcej informacji: http://www.marketinfo.zie.pg.gda.pl

Konferencja Naukowa „Marketing – organizacje – konsumenci produktów systemowych (handel i usługi profesjonalne, gospodarka turystyczna, produkty globalne)  (sprawozdanie z konferencji)

- Organizator: Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Termin: 18-20 października 2015 r.
- Miejsce: Katowice
Więcej informacji: http://www.ue.katowice.pl/mco2015

Konferencja Naukowa „Współczesny marketing – na styku teorii i praktyki” połączona z panelem poświęconym publikowaniu w zagranicznych czasopismach naukowych

- Organizator: Katedra Marketingu, Politechnika Rzeszowska
- Termin: 25-27 czerwca 2015 r.
- Miejsce: Rzeszów – Polańczyk
Więcej informacji: http://www.konferencja.prz.edu.pl

International Conference on Marketing Management

- Organizator: Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
- Termin: 18-19 czerwca 2015
- Miejsce: Warszawa
- Więcej informacji: http://www.mmconference.pl

Forum Marketingu „Anatomia sukcesu rynkowego: marketing czy innowacje?”

- Organizator: Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego
- Termin: 8 maja 2015 r.
- Miejsce: Warszawa
- Więcej informacji: http://www.kozminski.edu.pl/forummarketingu/

VI Konferencja Naukowa Katedr Marketingu Uczelni Technicznych w Polsce „Marketing w społeczeństwie informacyjnym”

- Organizator: Katedra Marketingu, Politechnika Gdańska (sprawozdanie z konferencji)
- Termin: 4-5 grudnia 2014 r.
- Miejsce: Gdańsk
- Więcej informacji: http://www.zie.pg.gda.pl/web/katedra-marketingu/konferencja-market-info-2014

XXV Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pn. „Marketing, Handel, Konsumpcja – doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości” (sprawozdanie z konferencji)

- Organizator: Katedra Marketingu i Handlu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
- Termin: 14-16 września 2014 r.
- Miejsce: Toruń
- Więcej informacji: http://www.econ.umk.pl/398,zjazd-2014.html

„Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce”

- Organizator: Katedra Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
- Termin: 12-14 czerwca 2014 r.
- Miejsce: Kraków – Wieliczka
- Więcej informacji: http://www.mark2014.uek.krakow.pl/

„Badania marketingowe – podejścia jakościowe i ilościowe”

- Organizator: Katedra Badań Marketingowych Instytutu Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
- Termin: 25-27 maja 2014 r.
- Miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu
- Więcej informacji: http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ne/4427/katedra_badan_marketingowych.html

„Zachowania konsumentów a zarządzanie organizacjami – dekada doświadczeń w zintegrowanej przestrzeni europejskiej”

- Organizator: Katedra Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
- Termin: 19-20 maja 2014 r.
- Miejsce: Międzyzdroje
- Więcej informacji: http://www.wneiz.pl/izim/market/aktualnosci

„V Jubileuszowa Konferencja Naukowa USŁUGI 2014”

- Organizator: Katedra Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
- Termin: 15-16 maja 2014r.
- Miejsce: Wrocław
- Więcej informacji: http://www.uslugi2014.ue.wroc.pl/

„Komunikacja Rynkowa: innowacje – media – design” (sprawozdanie z konferencji)

- Organizator: Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
- Termin: 7-8 maja 2014 r.
- Miejsce: Poznań
- Więcej informacji: http://komunikacjarynkowa.pl/

„Etnocentryzm konsumencki na rynku produktów żywnościowych. Stan i perspektywy rozwoju” (sprawozdanie z konferencji)

- Organizatorzy: Katedra Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Katedra Marketingu i Rynku Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
- Termin: 12 grudnia 2013 r.
- Miejsce: Poznań
- Więcej informacji: http://www.up.poznan.pl/konferencja-etnocentryzm/

Zasady udzielania patronatu merytorycznego

Organizator konferencji składa drogą elektroniczną wniosek (formularz do pobrania znajduje się tutaj) z prośbą o objęcie przez PNTM patronatu merytorycznego wydarzenia: konferencji naukowej / seminarium naukowego / sympozjum / warsztatów.

Wniosek zawiera następujące informacje:

 1. Nazwa i adres organizatora wydarzenia
 2. Rodzaj wydarzenia
 3. Tytuł wydarzenia
 4. Data i miejsce wydarzenia
 5. Program wydarzenia
 6. Imię i nazwisko osoby merytorycznie odpowiedzialnej za organizację wydarzenia
 7. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 miesiące przed planowaną datą organizacji wydarzenia
 8. Decyzję o objęciu lub nieobjęciu patronatem merytorycznym przez PNTM wydarzenia podejmuje Prezes PNTM po zaciągnięciu opinii przynajmniej dwóch Członków Zarządu
 9. Decyzja Prezesa Zarządu PNTM jest ostateczna
 10. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na objęcie patronatem merytorycznym PNTM organizowanego wydarzenia jest zobowiązany do umieszczenia takiej informacji we wszystkich oficjalnych, drukowanych i elektronicznych materiałach związanych w tym wydarzeniem oraz w widocznym miejscu, w którym odbywają się obrady.
 11. Wnioskodawca w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia wydarzenia, składa w wersji elektronicznej sprawozdanie z jej przebiegu oraz dokumentuje fakt eksponowania logotypu i nazwy PNTM.

 

 

Pobierz

Wniosek o patronat merytoryczny  

 

logo PNTM do ściągnięcia tutaj