Szczęśliwego Nowego Roku!

Szanowni Państwo,
z noworocznymi życzeniami dobrego roku, przesyłam w załączniku sprawozdanie z działalności PNTM za rok 2018
z poważaniem,
Iwona Olejnik
Sekretarz PNTM