Ze głębokim żalem informujemy, że 20 lutego 2021 zmarł prof. dr hab. Klemens Paweł Białecki.

Prof. dr hab. Klemens Paweł Białecki ukończył studia licencjackie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej, gdzie uzyskał dyplom magistra w 1955 r. (rok po przeniesieniu tego Wydziału do Szkoły Głównej Planowania i Statystyki).
Pracę doktorską obronił na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w 1961 r., a w 1967 r. habilitował się na tym Wydziale.
W 1973 roku uzyskał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego, a profesorem zwyczajnym został w 1979 r.
W latach 1967–1999 pełnił kolejno funkcje kierownika Katedry Organizacji i Techniki Handlu Zagranicznego na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS, a następnie – dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Handlu Zagranicznego, później: Instytutu Marketingu Międzynarodowego.
W latach 1968–1971 był prodziekanem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, a w latach 1971–1972 – dziekanem tego Wydziału.
W latach akademickich 1972–1973 – 1977–1978 pełnił funkcje prorektora SGPiS.
W latach 1983–1986 był członkiem, a w latach 1986–1990 – przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Autor pierwszej w Polsce monografii na temat marketingu, autor lub współautor ponad 30 innych monografii i podręczników, z których większość miała po kilka wydań oraz ponad 200 artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i gospodarczych.