Marketing w opinii polskich naukowców

Prezentujemy Państwu wyniki badań dotyczących postrzegania marketingu jako nauki przez przedstawicieli naszego środowiska naukowego. Badania zostały przeprowadzone przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu w 2018 roku.