Wyniki konkursu im. prof. Teresy Taranko na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

Miło nam ogłosić wyniki konkursu im. prof. Teresy Taranko na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji, zorganizowanego przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu. Laureatami konkursu zostali:

Miejsce 1

dr Katarzyna Nosalska, tytuł rozprawy: „Dojrzałość cyfrowa a orientacja rynkowa przedsiębiorstw produkcyjnych”; promotor rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, drugi promotor: dr hab. Dariusz Siemieniako, prof. ALK

Miejsce 2

dr Sylwia Mokrysz, tytuł rozprawy: „Implementacja i kontrola realizacji strategii marketingowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych na rynku kawy”, promotor rozprawy: dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE, promotor pomocniczy: dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB.

Pliki do pobrania: Autoreferat oraz Curriculum Vitae 

Miejsce 3

dr Ewa Wiśniewska, tytuł rozprawy: „Badanie dojrzałości projektowej w agencjach badawczych działających na rynku FMCG”, promotor rozprawy: dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH

Pliki do pobrania: Autoreferat oraz Curriculum Vitae

 

Serdecznie gratulujemy
Zarząd Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu