Skład Rady Naukowej

Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

1. prof. dr hab. Jan Wiktor – Przewodniczący

2. prof. dr hab. Bogna Pilarczyk,

3. prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska,

4. prof. dr hab. Bogdan Sojkin,

5. prof. dr hab. Sławomir Smyczek,

6. dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. US,

7. dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS,

8. prof dr hab. Grzegorz Karasiewicz,

9. dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UEKat.