Skład Rady Naukowej

Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

1. prof. dr hab. Jan Wiktor – Przewodniczący

2. prof dr hab. Ewa Frąckiewicz – Sekretarz

3. prof. dr hab. Bogna Pilarczyk,

4. prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska,

5. prof. dr hab. Bogdan Sojkin,

6. prof. dr hab. Sławomir Smyczek,

7. dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS,

8. prof dr hab. Grzegorz Karasiewicz,

9. dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UEKat.