Skład Rady Naukowej

Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

1. prof. dr hab. Jan Wiktor – Przewodniczący

2. prof. dr hab. Bogna Pilarczyk,

3. prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska,

4. prof. dr hab. Bogdan Sojkin,

5. prof. dr hab. Sławomir Smyczek,

6. dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. US,