Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba spełniająca warunki wskazane w § 8 Statutu PNTM, która ponadto:

a) jest pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym, którego praca zawodowa związana jest z marketingiem oraz

b)  złoży pisemną deklarację członkowską.

Członkiem honorowym może zostać osoba spełniająca warunki wskazane w § 8 Statutu PNTMszczególnie zasłużona dla rozwoju lub popularyzacji nauki o marketingu, która ponadto:

a) złożyła pisemną deklarację członka honorowego oraz

b) została pisemnie zarekomendowana Zarządowi Towarzystwa przez przynajmniej jednego z obecnych lub byłych członków Zarządu Towarzystwa.

Członkiem wspierającym może zostać osoba zawodowo związana z praktyką gospodarczą, zainteresowana udziałem w pracach Towarzystwa, która ponadto:

a) złożyła pisemną deklarację członka wspierającego oraz

b) została pisemnie rekomendowana Zarządowi Towarzystwa przez przynajmniej jednego z obecnych lub byłych członków Zarządu Towarzystwa.

Procedura rejestracji członków zwyczajnych PNTM

1.  Zainteresowany przesyła formularz drogą elektroniczną na adres: kontakt@pntm.pl

2. Kandydat otrzymuje drogą mailową informację, że spełnia warunki formalne i może być przyjęty do Towarzystwa oraz prośbę w wniesienie opłaty rejestracyjnej (członkowskiej)

3. Osoba spełniająca warunki formalne wnosi opłatę rejestracyjną (członkowską) i przesyła dowód wpłaty e-mailem

3a. członek zwyczajny – roczna opłata – 60 PLN
3b. członek wspierający – opłata roczna – 120 PLN

Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1476 0000 0001 2125 9974

4. Wpis do bazy członków PNTM