Miło nam poinformować, iż kolejnym przedsięwzięciem, jakiego podejmuje się Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu jest organizacja seminarium naukowego pt.

 

„Marketing w czasie pandemii. Konsekwencje dla nauki i praktyki gospodarczej”

Celem planowanego spotkania jest głębsza refleksja nad zachowaniami podmiotów rynkowych w obszarze marketingu, w warunkach nowej rzeczywistości, która pojawiła się w sposób nagły i nieprzewidywalny.
Seminarium odbędzie się 4 marca 2021 roku, ze względów bezpieczeństwa, w formule online. Do udziału w tym wydarzeniu już teraz zapraszamy wszystkich członków PNTM, jedocześnie informujemy, iż uczestnictwo będzie bezpłatne.

Program seminarium

Sprawozdanie z seminarium

Materiały do pobrania

Zmiany zachowań konsumpcyjnych w świetle kryzysu spowodowanego pandemią Covid

Konsumpcja i zakupy w czasach pandemii

Zastosowanie Internetu w działaniach marketingowych w dobie pandemii koronawirusa

Pandemiczne trendy badawcze

Marketingowy covid washing

Konsument postpandemiczny 2021

Kondycja branży e-marketingu w czasie pandemii w świetle badań IAB

Komitet organizacyjny

dr hab. Zygmunt Waśkowski prof. UEP – Przewodniczący
prof. dr hab. Edyta Rudawska, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP
dr hab. Magdalena Sobocińska prof. UE we Wrocławiu
dr hab. Agnieszka Żbikowska prof. UEK

Zespół wsparcia

dr Bartosz Mazurkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Tomasz Zawadzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr Kamila Słupińska, Uniwersytet Szczeciński
mgr Joanna Sobura, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
mgr Weronika Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prelegenci i paneliści

Dr Stanisław Bogacki

Dr Stanisław Bogacki

Jest współzałożycielem i istotnym akcjonariuszem Solar Company S.A. Związany jest ze Spółką od momentu jej powstania w 1989 roku. W Spółce odpowiada m.in. za sieć sprzedaży marki SOLAR na rynku polskim i na rynkach zagranicznych i strategię rozwojową spółki.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie m. in. w 1984 r. uzyskał II stopień specjalizacji w dziedzinie okulistyki, a w 1988 r. tytuł doktorski.

Rafał Brzoska

Rafał Brzoska

Jest założycielem i współwłaścicielem – wspólnie z amerykańskim funduszem inwestycyjnym Advent International – Grupy Integer.pl – lidera biznesu logistycznego w Polsce. Najbardziej wartościowym aktywem Grupy Integer.pl jest największa na świecie sieć samoobsługowych Paczkomatów® InPost – która tylko w Polsce liczy 10 000 urządzeń. Rafał Brzoska specjalizuje się w opracowywaniu, rozwijaniu i wdrażaniu strategii sprzedaży oraz generowaniu nowych możliwości biznesowych. Oprócz zarządzania całą Grupą zajmuje się pozyskiwaniem kluczowych partnerów biznesowych i kontraktów; oraz budowaniem długofalowej strategii rozwoju opartej na innowacyjnych technologiach i kreatywnych rozwiązaniach biznesowych. Odważne spojrzenie na innowacje technologiczne i biznesowe oraz jego wizja strategiczna zmieniły branżę pocztową i kurierską, stawiając czoła stagnacji z poprzednich lat i ponownie odkrywając potencjał rynku kurierskiego.

Jest także inwestorem i mecenasem strat-upów. Dzięki swojemu unikalnemu doświadczeniu w budowaniu biznesu od podstaw – poprzez dwa fundusze typu venture capital: bValue oraz Inovo – przyciąga najlepiej rokujące star-upy. W portfelu funduszy znajdują się m.in. Callpage i Booksy. Wierząc w marketing automation zainwestował także m.in. w Advantage Media, dodając tę inwestycję do pierwszej tego typu w portfolio czyli Salesmanago, które jest obecnie jedną z największych platform marketing automation na świecie dla eCommerce.

Dr hab. Paweł Chlipała, prof. UEK

Dr hab. Paweł Chlipała, prof. UEK

Jest dr hab. w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Marketingu. Interesuje się marketingiem jako sferą poznania naukowego: metodyką badań marketingu, integracją ścieżek metodycznych, podejściem interpretacyjnym w badaniach. Jego przedmiotem zainteresowań są współczesne koncepcje marketingowe – sposób ich wyodrębniania, analizy i oceny. Naukowo oraz dydaktycznie zajmuje się zachowaniami konsumentów, w szczególności ewolucją zachowań i determinantami je kształtującymi.

Dr Magdalena Kowalska

Dr Magdalena Kowalska

Doktor nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego, koordynator wdrażania na US projektu ministerialnego w ramach programu Regionalnych Inicjatyw Doskonalenia. Autorka artykułów naukowych z zakresu marketingu. W roku 2020 redaktor monografii „Rewolucja 4.0. – Nowe technologie w marketingu”.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą budowania relacji oraz komunikacji marketingowej z konsumentami, w szczególności specyfiki młodych osób oraz zróżnicowaniu pokoleniowym. W pracy badawczej koncentruje się analizie możliwości wykorzystania nowych technologii w komunikacji z rynkiem, nawiązywaniu relacji i budowaniu lojalności konsumentów.

Dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ

Dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ

Wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. Jest stypendystą Fundacji Fulbrighta (USA, Willamette University), członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w latach 2012-2016. Uzyskał tytuł Chartered Marketer wydawany przez The Chartered Institute of Marketing w Londynie – największą i najstarszą na świecie instytucję szkoleniowo-konsultingową specjalizująca się w dziedzinie marketingu. Dyrektor Polsko-Amerykańskiego centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Doradczej („Advisory Board”) Minot State University, USA. 

Autor ponad 200 publikacji wydawanych w Polsce i za granicą. Pod jego redakcją ukazała się między innymi książka „Wskaźniki marketingowe”, która była pierwszą tego typu publikacja na świecie, wyprzedzając takie ośrodki jak na przykład Wharton Business School (University of Pennsylvania). Ostatnia jego książka „Biznes nowych możliwości” uznana została za najlepszą książkę ze sfery strategii biznesu w 2012 roku, a w 2017 roku ukazały się w Londynie jego książki „Understanding the New Business Paradigm in Eastern Europe – Lessons on Building a Successful Small Business” oraz „Mastering Market Analytics: Business Metrics – Practice and Application”. 

Dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE

Dr hab. Barbara Kucharska, prof. UE

Pracownik Katedry Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik studiów podyplomowych „Menedżer sprzedaży”. Specjalizuje się w problematyce handlu detalicznego, w szczególności w kontekście innowacji i wartości dla klienta. Prowadzi również badania na temat zachowań nabywczych konsumentów oraz zrównoważonej konsumpcji. Autor i współautor ponad  130 publikacji naukowych dotyczących handlu detalicznego i jego formatów, zachowań podmiotów rynkowych, badań rynku oraz obsługi klienta.

Członek PTNM oraz międzynarodowej sieci naukowo-badawczej PGV.

Współtwórca nowych kierunków studiów (m.in. Przedsiębiorczość i Finanse, E-commerce). Posiada bogate doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów badawczych na rzecz praktyki gospodarczej. Współorganizator licznych konferencji naukowych.

Zainteresowania: rękodzielnictwo artystyczne

Dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE

Dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE

Grzegorz Maciejewski jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i kierownikiem Katedry Rynku i Konsumpcji.  Wieloletni współpracownik Centrum Badań i Rozwoju w Katowicach oraz kierownik
i wykonawca sześciu grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tutor i mentor akademicki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie ekonomii behawioralnej i marketingu. Jest autorem ponad 150 artykułów z zakresu rynkowych zachowań konsumentów, strategii marketingowych przedsiębiorstw oraz metodologii badań rynku i marketingu. Współorganizator wielu konferencji naukowych. Autor licznych badań i ekspertyz przygotowanych na zlecenie biznesu. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu (PNTM), Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) oraz Międzynarodowej Sieci Naukowej PGV. Nr ORCID 0000–0002–1318–0747.

dr Magdalena Maruszczak

Dyrektor Marketingu i Komunikacji KPMG. Członek Zarządu Fundacji KPMG. Przed dołączeniem do KPMG w 2008 roku pracowała dla G’s Marketing Ltd. (UK), Procter & Gamble, Piper i kancelarii prawnej Chałas & Partners. Odbyła także staże w PricewaterhouseCoopers i The World Bank (in DC). Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest wykładowcą akademickim; członkiem American Marketing Association; zarejestrowanym lobbystą (nr 00047).

Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych. Jest jednym z czołowych w Polsce specjalistów w dziedzinie badań marketingowych oraz ekonomii konsumpcji oraz zachowań rynkowych konsumenta. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą także strategii marketingowych, orientacji na klienta w przedsiębiorstwie, międzykulturowej komunikacji marketingowej, marketingu w kulturze.
Dorobek naukowy obejmuje ponad 300 pozycji, w tym nagrodzone nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego książki z zakresu Consumer Behawior wydane w latach 1996 i 2003. Redaktor i współautor 16 monografii i Prac Naukowych poświęconych problematyce metodologii i zastosowań badań marketingowych oraz serii podręczników , ostatni wydany przez PWN w 2016. Współautor monografii “Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowoczesne koncepcje i wyzwania”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.
Egzaminator zewnętrzny Nottingham Trent University ( 2007 – 2013 ) oraz Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji kierunków Ekonomicznych ( 2005 – 2016) . Członek Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (2015- 2020). Jest członkiem Association Reseau des Pays du Groupe de Vysegrad.

Ewa Opach

Ewa Opach

Wiceprzewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej; Dyrektor ds. edukacji i certyfikacji, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. W IAB Polska odpowiada za programy edukacyjne oraz certyfikacyjne na rynku polskim i europejskim. Zarządza międzynarodowym standardem kwalifikacji e-marketingowych DIMAQ. Koordynuje współpracę z uczelniami. Reprezentuje IAB Polska w pracach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jest członkiem Rady Programowej Collegium Civitas studiów dualnych Marketing internetowy i e-commerce, członkiem grupy roboczej ds. kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji oraz jurorem konkursu Genius Universitatis. Doświadczenie zdobywała, pracując w działach marketingu firm i uczelni. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University, a także studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego (E-marketing) i Akademii Leona Koźmińskiego (Zarządzanie ludźmi w firmie).

Dr Anna Rogala

Dr Anna Rogala

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Kierownik Studiów Podyplomowych „Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym”. Naukowiec z zacięciem praktycznym. W ramach działalności doradczej łączy świat nauki z potrzebami biznesu.

W swojej pracy badawczej zajmuje się komunikacją marketingową i zachowaniami nabywców. Jej zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności aktywności informacyjnej konsumentów i działań komunikacyjnych przedsiębiorstw na rynkach związanych z dobrostanem (rynek żywności i rynek farmaceutyczny), a także digitalizacji rynków w kontekście aktywności marketingowych organizacji. Aktualnie kieruje projektem badawczym „Digitalizacja na rynku żywności a kształtowanie postaw konsumentów wobec zrównoważonej konsumpcji”. Autorka i współautorka ponad 50 publikacji naukowych, w tym książki pt. „Komunikacja marketingowa na rynku farmaceutycznym. Implikacje teoretyczne i wyzwania dla praktyki”.

W wolnym czasie zapalony kibic piłki nożnej, wielbicielka tańca i sudoku oraz eksperymentów kulinarnych i nieformalnych spotkań z przyjaciółmi.

Angelika Sawicka

Angelika Sawicka

Dyrektor Zarządzająca, Członek Zarządu i mniejszościowy udziałowiec Grupy BMW i MINI Bońkowscy Szczecin, Gorzów Wielkopolski. Od 2019 roku również Członek Zarządu i udziałowiec Bońkowscy British Auto Land Rover, Jaguar.                                                              

Z branżą motoryzacyjna związana od 25 lat, w tym na stanowiskach kierowniczych w obszarach sprzedaży i marketingu od 1997 roku.

Grupą Bońkowscy zarządza z sukcesami od lat 8 uzyskując min tytuły: Dealera Roku MINI, Dealera Roku BMW i, czy Nagrodę Główną w kategorii Najlepszej Dealerskiej Współpracy z Partnerem.

Współinicjatorka i realizatorka projektu dla kobiet pn. Women Performance by Bońkowscy.      

Absolwentka studiów ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Szczecińskim.

Cechy charakterystyczne: empatia, energia i excel.

Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE

Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE

Specjalizuje się w problematyce związanej z zastosowaniami Internetu w marketingu, komunikacją marketingową, badaniami marketingowymi, procesami rozwoju konsumpcji, zrównoważonym rozwojem i marketingiem produktów ekologicznych oraz funkcjonowaniem sfery kultury. Autorka i współautorka ponad 200 publikacji z tego zakresu wydanych w formie monografii, rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz artykułów. Za pracę doktorską pt. „Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Monografia habilitacyjna jej autorstwa: „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury” została wyróżniona w konkursie na prace naukowe przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Jest współredaktorem 8 numerów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i 3 monografii poświęconych problematyce badań marketingowych, a także redaktorem goszczącym Special Issue “New Technologies in Customer Value Management in the Perspective of Sustainable Development” w ramach czasopisma „Sustainability”.

Dr Jolanta Tkaczyk

Dr Jolanta Tkaczyk

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik studiów magisterskich Zarządzanie marką i strategie marketingowe oraz studiów podyplomowych Zarządzanie marketingowe. Trenerka i specjalistka w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. Autorka ponad 60 artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, a także internetowych serwisów edukacyjnych na temat marketingu (www.rynkologia.pl; komunikacjanieformalna.pl). Członkini Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association). Prywatnie wielbicielka literatury sf oraz kina tak niedobrego, że aż kultowego.

Profil na Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=HqCJDaUAAAAJ&hl=pl

Arkadiusz Wódkowski

Arkadiusz Wódkowski

W badaniach marketingowych od 1990 roku,  od 12 lat lider największego w Polsce projektu trendwatching-owego realizowanego przez PTBRiO.  Obecnie wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, kierownik studiów Zarządzanie Satysfakcją Klienta; wykładowca WSB na studiach MBA. Od 1998 kieruje ABM Agencją Badań Marketingowych (www.abm.pl). Jedyny w Polsce laureat nagrody Mercator za najlepszy referat w kategorii badania jakościowe, autor najlepszego referatu na V Kongresie Badaczy. Prowadzi zajęcia na Program Professional Diploma in Marketing organizowane przez firmę Questus http://www.questus.pl, który jest certyfikowany przez The Chartered Institute of Marketing (CIM) – najstarszej i największej na świecie instytucji zajmującej się edukacją i konsultingiem marketingowym.  W latach 2008-2012 Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Prywatnie żona Eliza, córki Weronika i Wanda. Hobby: brydż, tango argentyńskie, tenis, podróże kamperowe w poszukiwaniu wolności.

Dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK

Dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK

Pracuje w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W pracy naukowej szczególnie interesują ją zagadnienia marketingu międzynarodowego oraz public relations. Jest autorką i współautorką ponad 80 artykułów i monografii naukowych oraz podręczników. Ostatni z współtworzonych przez nią podręczników – „Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym: Integracja różnorodności” pod red. J.W. Wiktora – otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrodę Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska jest certyfikowanym tutorem akademickim. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach I, II i III stopnia, a także dla uczestników studiów MBA. Pełniła funkcję kierownika studiów podyplomowych „Public relations”. Kilkukrotnie przygotowywała ekspertyzy jako biegła sądowa, w sprawach dotyczących szeroko pojętego marketingu.

Partnerzy

Patronat