Miło nam poinformować, że Zarząd PNTM podjął współpracę z Fundacją Centrum Kształcenia Menedżerów, która od wielu lat zajmuje się kształceniem praktyków biznesu m.in. w zakresie marketingu, wspiera i promuje najnowsze osiągnięcia naukowe i badawcze przedstawicieli naszego środowiska. Nasz nowy partner będzie wspierał PNTM między innymi podczas co roku organizowanych konkursów na najlepsze prace magisterskie/licencjackie z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

Fundacja Centrum Kształcenia Menedżerów istnieje od 1990 roku. Jej założycielem,  Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Programowym był prof. zw. dr hab. Roman Głowacki. Do ważniejszych obszarów aktywności Fundacji należą: działalność edukacyjna, stypendialna, promocja współpracy między polskimi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, wymiana doświadczeń i budowanie relacji między teoretykami i praktykami biznesu. Od 1993 roku Fundacja zrealizowała kilkadziesiąt edycji programu MBA we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz innymi uczelniami partnerskimi: Bergische Universität Wuppertal, Bloomsburg University of Pennsylvania, Free University of Brussels, The Ohio State University, University of Antwerp. W ramach studiów wykształcono kilkuset menedżerów, a wielu spośród nich zajmuje wysokie stanowiska w prestiżowych korporacjach i instytucjach publicznych. Obecnie pracami Zarządu kieruje dr Malwina Głowacka, absolwentka programu MBA, prowadzonego przez Fundację w latach 1999-2001.

Więcej informacji o Fundacji znajduje się pod adresem http://www.cmt.wz.uw.edu.pl/cmt/