Z radością zawiadamiamy o wyborze Pana Profesora Jana Wiktora przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r.

Przedmiotowy komunikat:

https://pntm.pl/wp-content/uploads/2021/12/Prof.-J.-Wiktor.pdf

Dodatkowo informujemy, że Rada postanowiła o utworzeniu stanowiska Sekretarza Rady Naukowej. Zadania sekretarza wiązać się będą z koordynacją prac Rady, organizacją zebrań i posiedzeń, dokumentacją pracy. Jednomyślnie powierzono funkcję Sekretarza Pani prof. dr hab. Ewie Frąckiewicz.

Gratulujemy!