W dniach 11-13 września 2023r. w Krakowie odbył się XXIX Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pod hasłem “Marketing w epoce globalnych wyzwań”. Organizatorem tegorocznego Zjazdu była Katedra Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W konkursie Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu na najlepszy artykuł zgłoszony na Zjazd nagrody zdobyli:

I miejsce:

dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) za artykuł „Wiedza konsumentów o produkcie jako determinanta postrzegania przydatności recenzji internetowych o różnej walencji”

II miejsce:

dr Agnieszka Wiśniewska (Uniwersytet Warszawski) za tekst pt. „Zaufanie do marek zrównoważonych jako predyktor intencji konsumentów na rynku spożywczym”

III miejsce:

mgr Marta Szaban i dr Piotr Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) za artykuł pt. „Firm type and consumers’ willingness-to-pay a price premium (WTPP) for green FMCG goods: Moderating role of environmental responsibility (ER)”

IV miejsce:

dr hab. Katarzyna Dziewanowska, prof. UW i dr hab. Agnieszka Kacprzak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski) za artykuł “Relationship between value co-creation and e-learning experience: the importance of student’s engagement”

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!