W kwietniu br. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zwróciło się do naszego Towarzystwa z prośbą o przygotowanie opinii na temat zasadności włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kwalifikacji rynkowej pod nazwą: „Komunikowanie się za pomocą tworzenia, opowiadania i wysłuchiwania historii (storytelling)”.

Miło nam, że tak ważny organ administracji państwowej dostrzega naszą organizację i prosi o wsparcie.

Opinia wraz z uwagami i rekomendacjami została przekazała do Ministerstwa, mamy nadzieję, że nasz głos przyczyni się do doskonalenia systemu zdobywania kwalifikacji w Polsce.