Mamy zaszczyt ogłosić wyniki V Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.
W kategorii prac magisterskich zwyciężczynią konkursu została
mgr Elżbieta Baron, autorka pracy „Zakupy impulsowe w Internecie na przykładzie aplikacji Instagram”. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pod kierunkiem dr hab. Barbary Borusiak, prof. UEP.

Wyróżnienia zdobyli:
mgr Anna Cygan za pracę „Etyka przekazu reklamowego i jej wpływ na kształtowanie wizerunku marki w świetle badań własnych” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Jan W. Wiktor);
mgr Kamil Karasek za pracę „Efekt kraju pochodzenia na przykładzie marki Volvo. Analiza porównawcza konsumentów na rynku polskim oraz chińskim” (Uniwersytet Warszawski, promotor: prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz).

W kategorii prac licencjackich zwyciężczynią konkursu została
Magdalena Anna Sprawka, która napisała pracę pt. „Sport celebrity endorsement jako element komunikacji marketingowej na przykładzie kampanii promocyjnej Lecha Free #możeszwszystko”. Praca powstała na Uniwersytecie Warszawskim, pod kierunkiem dr hab. Anny Jupowicz-Ginalskiej.

Wyróżnienia zdobyły:
Paulina Niedziałek za pracę „Źródła informacji w procesie decyzyjnym na rynku motoryzacyjnym” (Politechnika Lubelska, promotor: dr inż. Marcin Gąsior);
Agata Kossowska za pracę „Marketing doświadczeń w procesie kreowania wizerunku marek korporacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa IKEA Group” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, promotor: dr Sylwia Wrona);
Natalia Król za pracę „Wpływ informacji o owocach i warzywach na decyzje zakupowe konsumentów” (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP).

Wszystkim Laureatom i Promotorom serdecznie gratulujemy!