Niezmiernie miło nam poinformować, że dwa polskie czasopisma naukowe: Marketing i Rynek oraz Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych podwyższyły swój status. Artykuły publikowane w tych czasopismach mają obecnie wartość 100 punktów. Serdecznie gratulujemy wydawcom tych periodyków ogromnego sukcesu, a członków PNTM zachęcamy do publikowania swoich artykułów na łamach ww. czasopism.