W dniach 18-19 listopada 2021r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa “Food Markets 4.0“. Była to szósta edycja konferencji z cyklu Rynki Żywnościowe, którą organizują Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Konferencja została objęta honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W konferencji wzięły udział 152 osoby, z tego 90 osób z zagranicy, m.in. z Grecji, Węgier, Rumunii, Ukrainy, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ghany, Niderlandów, Serbii, Chorwacji, Szwajcarii. Uczestnicy z Polski reprezentowali takie uczelnie jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytety Ekonomiczne w Poznaniu, we Wrocławiu, w Katowicach, w Krakowie, Politechnika Gdańska, SGGW w Warszawie, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Uniwersytet Rzeszowski, Politechnika Lubelska, WSB w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Opolska,  Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

W wydarzeniu brali udział również praktycy gospodarczy, reprezentujący różne przedsiębiorstwa (np. Mintel, To Good To Go, Kynetec, ZIMT AG, 360Inspiration.nl, IGI Food Consulting Sp. z o.o.) i instytucje (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznańskie Centrum Superkomuterowo-Sieciowe, EIT Food, Urząd Marszałkowski w Poznaniu).

Podczas dwudniowych obrad odbyły się:

  • 2 sesje plenarne z zagranicznymi Keynote speakerami, poświęcone przyszłości rynku żywnościowego oraz Internet of Food; po każdym z wystąpień miały miejsce ożywione dyskusje prowadzone przez moderatorów, umożliwiające interakcje między uczestnikami a prelegentami;
  • 3 panele dyskusyjne, w których brali udział przedstawiciele świata nauki i praktyki, zajmujący się na co dzień omawianą tematyką, prowadzący w tym zakresie badania, posiadający doświadczenia w prowadzeniu międzynarodowych badań i zespołów badawczych. Sesje dyskusyjne poświęcone były inteligentnym łańcuchom dostaw na rynku żywności, postawom i zachowaniom konsumenta 4.0 oraz wymianie doświadczeń w prowadzeniu międzynarodowych projektów badawczych na rynku żywności;
  • 4 sesje równoległe, podczas których 18 uczestników konferencji zaprezentowało wyniki swoich badań.

Konferencja dała możliwość dyskusji i wymiany poglądów oraz prezentacji wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, w kontekście wyzwań wynikających z gospodarki 4.0 na rynkach żywnościowych oraz prognozowania kierunków rozwoju z perspektywy całego łańcucha dostaw. Umożliwiła również nawiązanie relacji z potencjalnymi partnerami do międzynarodowych badań i publikacji naukowych. Jednym z efektów Konferencji jest publikacja monografii „Consumer 4.0 on the food market”, pod red. Ewy Jerzyk, Anny Rogali i Renaty Nestorowicz, w której opublikowano 8 artykułów uczestników listopadowej Konferencji Food Markets 4.0. Monografia jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej pod adresem: https://foodmarkets.pl/publikacje/

Zarówno Konferencja, jak i publikacja monografii były dofinansowane z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.