VII ogólnopolski konkurs im. prof. Romana Głowackiego na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji rozstrzygnięty!

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki VII ogólnopolskiego konkursu im. prof. Romana Głowackiego na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

W kategorii prac magisterskich zwyciężczynią konkursu została:

mgr Marta Boguszewska za pracę „Wpływ postrzeganego wizerunku pracodawcy na aktywność pracowników w mediach społecznościowych i przywiązanie do pracodawcy” (Akademia Leona Koźmińskiego; promotor: dr Jolanta Tkaczyk)

Wyróżnienia zdobyli:

mgr Mikołaj Sobolewski za pracę „Akceptacja studentów dla sztucznej inteligencji posługującej się impulsami psychologicznymi” (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; promotor: dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UEP)

mgr Małgorzata Karwacka za pracę „Komunikacja marketingowa na rynku produktów dla dzieci a zaangażowanie odbiorców w mediach społecznościowych” (Uniwersytet Warszawski; promotor: dr Anna Bianchi)

W kategorii prac licencjackich zwyciężczynią konkursu została:

Zuzanna Jakś, która napisała pracę pt. „Skuteczność strategii narracyjnej zorientowanej na markę i produkt w e-commerce” (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; promotor: dr Andrzej Szymkowiak, prof. UEP)

Wyróżnienia zdobyli:

Dominika Gołębiewska za pracę „Economic offerings post-COVID-19 in the context of Generation Y’s perceptions of tourism experiences” (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, promotor: dr Joanna Schmidt)

Karolina Bielawska za pracę „The Image of Miss Polonia Brand” (Politechnika Łódzka, promotor: prof. dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk)

Wszystkim Laureatom i Promotorom serdecznie gratulujemy!