VIII ogólnopolski konkurs im. prof. Romana Głowackiego na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji rozstrzygnięty!

Mamy zaszczyt ogłosić wyniki VIII ogólnopolskiego konkursu im. prof. Romana Głowackiego na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

W kategorii prac magisterskich zwyciężczynią konkursu została:

mgr Małgorzata Korzeniewska za pracę „Dark Patterns in Polish E-commerce in the Fashion Industry” (Akademia Leona Koźmińskiego; promotorka: dr hab. Magdalena Krzyżanowska)

Wyróżnienia zdobyli:

mgr Martyna Fira za pracę „Budowanie zaangażowania konsumentów w serwisach społecznościowych na przykładzie marek produktów spożywczych” (Szkoła Główna Handlowa; promotorka: prof. dr hab. Małgorzata Bombol)

mgr Michał Krom za pracę „Analiza działań komunikacyjnych i ich efektów w kampanii prezydenckiej Joe Bidena w 2020 roku” (Akademia Leona Koźmińskiego; promotorka: dr dr Karolina Małagocka)

mgr Valeriya Kovalenko za pracę „The influence of inclusivity on brand awareness and brand image on the Polish market” (Akademia Leona Koźmińskiego; promotor: dr Krzysztof Chmielewski)

W kategorii prac licencjackich zwycięzcą konkursu został:

Mateusz Kiljańczyk, który napisał pracę pt. „Mem internetowy jako narzędzie komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych” (Uniwersytet Warszawski; promotorka: dr hab. Agnieszka Kacprzak)

Wyróżnienia zdobyli:

Michał Latkowski za pracę „ Wpływ mnogości wyborów na doświadczenie konsumenckie” (Uniwersytet Warszawski; promotor: dr Michał Ścibor-Rylski)

Jakub Marszałek za pracę „Hamowanie retroaktywne w sytuacji przeciążenia informacyjnego konsumentów w przestrzeni internetowej” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotorka: dr Katarzyna Sanak-Kosmowska)

Wszystkim Laureatom i Promotorom serdecznie gratulujemy!