W dniu 21 maja 2021 roku odbyło się zdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. W spotkaniu, które z uwagi na warunki pandemiczne odbyło się w formie zdalnej, uczestniczyło około 80 członków PNTM. Podczas zebrania udzielono absolutorium ustępującym władzom, a także wybrano na kadencję 2021-2025 nowy Zarząd Towarzystwa, Komisję Rewizyjną, Sekretarza oraz Skarbnika.

Zarząd PNTM tworzą: dr hab. Zygmunt Waśkowski prof. UEP (Prezes), prof. dr hab. Edyta Rudawska, dr hab. Renata Nestorowicz, prof. UEP, dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE we Wrocławiu oraz dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: dr hab. Robert Wolny, prof. UE w Katowicach, dr hab. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ oraz dr Jolanta Tkaczyk, ALK. Funkcję Sekretarza pełnić będzie dr hab. Iwona Olejnik, prof. UEP, natomiast Skarbnikiem została dr Edyta Gołąb-Andrzejak.

W załączeniu znajdują się sprawozdania: Zarządu PNTM, Rady Naukowej PNTM oraz Komisji Rewizyjnej, za kadencję 2017-2021.

Sprawozdanie Zarządu PNTM | Sprawozdanie Rady Naukowej PNTM | Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej