Czasopismo Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets (JMCBEM) ukazuje się od 2015r. jako półrocznik, wydawany na Uniwersytecie Warszawskim. Pismo dostępne jet w formule open access w języku angielskim. Do jego zalet zalicza się brak opłat za publikację oraz zapewnienie bezpłatnej korekty językowej artykułów. Pismo przyciąga autorów z Polski oraz innych krajów rozwijających się, zajmujących się tematyką marketingu i zachowań konsumenckich. Do tej pory ukazało się 12 numerów czasopisma, zaś 75% tekstów jest publikowane przez autorów z zagranicznych ośrodków naukowych. Taka propozycja świadczy o wysokim poziomie umiędzynarodowienia czasopisma oraz podnosi jego prestiż w oczach czytelników, a co za tym idzie wskaźnik cytowań. Umożliwia tym samym publikującym na naszych łamach autorom z Polski docieranie z wynikami swoich badań do zagranicznego czytelnika. Dzięki stałej współpracy członków Komitetu Naukowego Recenzentów, publikowane w nim artykuły charakteryzują się wysoką jakością i są indeksowane w międzynarodowych bazach bibliograficznych, jak ERIH PLUS, DOAJ, IDEAS/RePEc, Econpapers, BazEkon, CEJSH oraz Index Copernicus. Pismo znajduje się także od 2019 roku na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki (obecnie 40 pkt).

Serdecznie zapraszamy do przesyłania tekstów przedstawiających wyniki badań własnych lub systematyczne przeglądy literatury. Zachęcamy również do nawiązania współpracy z naszym czasopismem w charakterze recenzentów lub redaktorów Special Issues.