Ze głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 września 2021 roku zmarł prof. dr hab. Jan Karwowski.

Prof. dr hab. Jan Karwowski – wybitny naukowiec, wieloletni kierownik Katedry Marketingu na Uniwersytecie Szczecińskim. Pan Profesor był Członkiem Honorowym Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.
Podczas uroczystości pogrzebowej nasze Towarzystwo reprezentowali Członkowie Zarządu PNTM.