W związku z niepewnością sytuacji, wynikającą z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Organizatorzy XXVIII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji informują o zmianie terminu Zjazdu na dzień 15-17 marca 2021 roku.

prof. dr hab. Edyta Rudawska
Przewodnicząca Rady Naukowej Zjazdu
Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji

 

Rewolucja 4.0 to nie nowa technologia, to nowe podejście do sposobu odnoszenia sukcesu dzięki postępowi technologicznemu, który nie był możliwy do osiągnięcia jeszcze 10 lat temu. Internet, nowe technologie oraz pojawiające się nowe trendy rynkowe zmieniają zasady funkcjonowania poszczególnych gospodarek (nowa ekonomia) i przedsiębiorstw (otwarte modele biznesowe). Kreując rewolucyjne zmiany redefiniują strategie w obszarze marketingu i handlu oraz tworzą nowe trendy w konsumpcji. Kształtują specyficzne środowisko łącząc interakcję online i offline między firmą a klientem. Fakt ten nie jest związany z odejściem od tradycyjnego podejścia. Oznacza natomiast konieczność sprawnego i inteligentnego łączenia podejścia tradycyjnego z cyfrowym, by z jednej strony wzmocnić zaangażowanie klienta, a z drugiej kreować nowe sposoby budowania sukcesu organizacji. Na tym tle Zjazd Katedr ma na celu zainspirować do dyskusji o nowych wyzwaniach, metodach, podejściach i perspektywach dla marketingu, handlu i konsumpcji w dobie Rewolucji 4.0.

Zjazdowi Katedr towarzyszyć będzie wiele wartościowych wydarzeń i spotkań. Swoją obecność w Zjeździe potwierdził m.in. prof. A. Parasurman z Uniwersytetu w Miami  – twórca metody SERVQUAL, który wygłosi wykład inauguracyjny.Ponadto podczas Zjazdu planowane jest również seminarium „Paper development CID group seminar”. Jego celem będziewsparcie Autorów, poprzez dyskusję naukową nadzaprezentowanymipracamibadawczymi, w dalszym doskonaleniu i rozwoju pełnych tekstów artykułów, z zamiarem ich zgłoszenia do wysoko punktowanych czasopism naukowych. W seminarium planowany jest udział edytorów czasopism z tzw. impact factorem.

Tematyka Zjazdu koncentrować się będzie wokół:

–   Innowacji w marketingu handlu i konsumpcji

–   Badań rynkowych i marketingowych w dobie Rewolucji 4.0

–   Organizacji marketingu i handlu 4.0

–   Dydaktyki 4.0

–   Pracowników nauki 4.0

Artykuły przygotowane w ramach Zjazdu Katedr 2020 skierowane zostaną do publikacji w następujących czasopismach i monografiach:

–   Przegląd Organizacji (20 pkt. – wg. listy czasopism pkt. MNiSW)

–   Folia Oeconomica Stetinensia (20 pkt. – wg. listy czasopism pkt. MNiSW)

–   Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (20 pkt. – wg. listy czasopism pkt. MNiSW)

–   Problemy Zarządzania (20 pkt. – wg. listy czasopism pkt. MNiSW)

–   Marketing i Rynek

–   Monografia Naukowa opublikowana w Wydawnictwie Springer (artykuły opublikowane w monografii będą indeksowane w bazie Web of Science)

–   Monografia Naukowa opublikowana w Polskim Wydawnictwie Ekonomiczny (wydawnictwo znajdujące się w wykazie ministerialnym wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)

Więcej informacjo dotyczących Zjazdu znajduje się na stronie www.ZjazdKatedr2020.pl