Strona główna

Witamy Państwa na stronie internetowej
Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

 

Towarzystwo, które zostało zarejestrowane w maju 2013 roku jest dowodem dojrzałości środowiska naukowego w Polsce, które reprezentuje obszar marketingu i od ponad 20 lat prowadzi badania naukowe oraz kształci kadry menedżerskie w licznych ośrodkach akademickich. Jego powołanie jest spełnieniem odczuwanej od dłuższego czasu potrzeby integracji licznej rzeszy przedstawicieli marketingu, którzy obecnie włączając się w prace Towarzystwa będą mogli wspólnie wyrażać swoją opinię oraz wzmacniać pozycję i rolę marketingu w naukach ekonomicznych.

Podstawowymi celami działania Towarzystwa są:

  1. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju nauki o marketingu w Polsce i popularyzacji wiedzy z tego zakresu we wszystkich ośrodkach akademickich, na każdym poziomie kształcenia.
  2. Integracja przedstawicieli nauki o marketingu w Polsce, tworzenie wspólnoty osób zawodowo zajmujących się marketingiem, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej.
  3. Monitoring prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich badań naukowych z zakresu marketingu, koordynowanie wysiłków zmierzających do upowszechnienia ich wyników, a także identyfikacja nowych, niezagospodarowanych obszarów badawczych.

Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące m.in. warunków i zasad rejestracji członków, podejmowanych przez Towarzystwo inicjatyw, organizowanych w Polsce konferencji naukowych, osiągnięć naukowo-badawczych jego członków. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony i upowszechniania faktu istnienia Towarzystwa w środowisku przedstawicieli marketingu.

Trwają zapisy na członków Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, mamy nadzieję, że także Państwa nie zabraknie w naszym gronie.

Pokażmy jak silne i ważne w polskiej nauce jest nasze środowisko!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów i młodych pracowników nauki

MEANDRY MARKETINGU

więcej informacji

.

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Kierownicy Katedr

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu 1 grudnia 2016 roku organizuje ogólnopolską konferencję naukową doktorantów i młodych pracowników nauki pod tytułem „Meandry marketingu”.

Celem konferencji jest umożliwienie uczestnikom prezentacji koncepcji prac doktorskich, metodologii i wyników badań własnych oraz wstępnej weryfikacji przyjętych hipotez badawczych. Oprócz dyskusji nad dorobkiem naukowo-badawczym w obszarze marketingu, handlu i konsumpcji, a także upowszechniania wyników badań naukowych celem spotkania jest też budowanie relacji w środowisku doktorantów i młodych pracowników nauki oraz popularyzowanie zawodu naukowca. Organizując takie spotkanie chcielibyśmy dokonać przeglądu problematyki podejmowanych rozpraw doktorskich, a także doskonalić jakość przygotowywanych dysertacji we wskazanych obszarach.

Konwencja konferencji odbiega od powszechnie przyjętej metody wygłaszania referatów, a zasadza się na 10 minutowej prezentacji poddawanej ocenie kilkuosobowego panelu profesorów, w skład którego wejdą osoby o znaczącym dorobku z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji. Paneliści będą zadawać pytania i podejmować dyskusje wokół zagadnień zaprezentowanych w wystąpieniach doktorantów. Dotyczyć one będą zarówno kwestii metodycznych, celowości prowadzenia badań empirycznych jak i zagadnień merytorycznych. Nadesłane na konferencję artykuły naukowe, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane  w internetowym czasopiśmie PNTM „Świat Marketingu”.

Zachęcamy doktorantów i młodych pracowników nauki z Państwa Katedr do udziału w tej konferencji. Miło nam będzie gościć także promotorów i osoby opiekujące się doktorantami.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej oraz w załączonej ulotce informacyjnej.

Zapraszam i do zobaczenia w Poznaniu.

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk

Prezes Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu partonem 32nd Annual IMP 2016 Conference: Change and Transfrmation of Markets, Networks and Relationships

imp2016.com

podłużny-baner-konferencji-www

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________