Strona główna

Witamy Państwa na stronie internetowej
Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

 

Szanowni Państwo,

z wielką radością i dumą informujemy, że w dniu 29 stycznia 2018 Prezydent RP Andrzej Duda przyznał tytuł profesora nauk ekonomicznych Pani dr hab. Teresie Taranko.

Pani prof. dr hab. Teresa Taranko jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, brała aktywny udział w tworzeniu naszego Towarzystwa, nieustannie wspiera jego rozwój, a obecnie pełni funkcję V-ce Prezesa Zarządu PNTM.

Pani Profesor, w imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP

Prezes Zarządu PNTM

 

Seminarium Naukowe Doktorantów

Katedry Strategii Marketingowych 

W dniu 27 stycznia 2018 r. odbędzie się Seminarium Naukowe Doktorantów Katedry Strategii Marketingowych. Celem spotkania jest dyskusja na temat oczekiwań wobec kandydatów do stopnia naukowego doktora, a także wymiana doświadczeń w zakresie przygotowywania rozpraw doktorskich.

Spotkanie jest również okazją do zaprezentowania koncepcji dysertacji powstających pod opieką naukową pracowników Katedry.

W Seminarium wezmą udział pracownicy Katedry Strategii Marketingowych zaproszeni goście oraz doktoranci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (www.ksm.ue.poznan.pl).

Wydarzenie to jest organizowane pod patronatem merytorycznym Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingowego (www.pntm.pl).

 

 

TRZECI KONKURS

na najlepszą pracę magisterską/licencjacką

z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

rozstrzygnięty

 

Pierwsze miejsce za najlepszą pracę magisterską zajęła:

Kamila Pawlik, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za pracę pod tytułem „Inbound marketing a marketing relacji na rynku instytucjonalnym”, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. G. Leszczyńskiego, prof. nadzw. UEP.

 

Wyróżnienia za prace magisterskie otrzymują:

Natalia Kozik, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, za pracę pod tytułem „Ocena znakowania opakowań ekskluzywnych wód mineralnych występujących na rynku krajowym”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. M. Lisińskiej-Kuśnierz.

Natalia Wawrzynkiewicz, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za pracę pod tytułem „Wizerunek osoby na opakowaniu a atrakcyjność produktu i preferencje konsumentów na przykładzie proszku do prania. Znaczenie płci i rozpoznawalności osoby na opakowaniu”, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. E. Jerzyk, prof. nadzw. UEP.

 

Pierwsze miejsce za najlepszą pracę licencjacką zajęła:

Katarzyna Wąsek, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, za pracę pod tytułem „Charakterystyka strategii upsizing stosowanej w ofercie rynkowej produktów spożywczych”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. M. Lisińskiej-Kuśnierz.

 

Wyróżnienia za prace licencjackie otrzymują:

Sylwia Cieślik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za pracę pod tytułem „Blogi urodowe jako źródła informacji rynkowych przy zakupie kosmetyków przez młodych dorosłych”, przygotowaną pod kierunkiem dr M. Budzanowskiej-Drzewieckiej.

Joanna Gaurova, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za pracę pod tytułem „Różnice kulturowe w polskich i czeskich spotach reklamowych telefonii komórkowej, przygotowaną”, przygotowaną pod kierunkiem dr M. Budzanowskiej-Drzewieckiej.

 

Zwycięzcom, osobom wyróżnionym oraz ich opiekunom naukowym serdecznie gratulujemy.

 

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP

Prezes Zarządu

Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu 

 

 

 

 

zjazdkatedruep2018

 Poznań, 17-19 września 2018 r.

 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu zaprasza do udziału w XXVII Zjeździe Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji, który odbędzie się 17-19 września 2018 roku w Poznaniu. Organizatorem Zjazdu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Będzie to wyjątkowe spotkanie, które pozwoli uczestnikom podzielić się najnowszymi osiągnięciami naukowymi, wymienić doświadczenia i poszerzyć horyzonty wiedzy. Z pewnością stanie się także inspiracją do dalszych badań i znakomitą okazją do nawiązania lub zacieśnienia koleżeńskich relacji. Celem XXVII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji jest stworzenie przestrzeni do zaprezentowania najnowszych wyników badań nad wyzwaniami płynącymi z tych przemian, a także integracja środowiska akademickiego wokół zagadnień związanych z nauką, dydaktyką i praktyką.

Spotkajmy się w Poznaniu!

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zjazdkatedr2018.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Towarzystwo, które zostało zarejestrowane w maju 2013 roku jest dowodem dojrzałości środowiska naukowego w Polsce, które reprezentuje obszar marketingu i od ponad 20 lat prowadzi badania naukowe oraz kształci kadry menedżerskie w licznych ośrodkach akademickich. Jego powołanie jest spełnieniem odczuwanej od dłuższego czasu potrzeby integracji licznej rzeszy przedstawicieli marketingu, którzy obecnie włączając się w prace Towarzystwa będą mogli wspólnie wyrażać swoją opinię oraz wzmacniać pozycję i rolę marketingu w naukach ekonomicznych.

Podstawowymi celami działania Towarzystwa są:

  1. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju nauki o marketingu w Polsce i popularyzacji wiedzy z tego zakresu we wszystkich ośrodkach akademickich, na każdym poziomie kształcenia.
  2. Integracja przedstawicieli nauki o marketingu w Polsce, tworzenie wspólnoty osób zawodowo zajmujących się marketingiem, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej.
  3. Monitoring prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich badań naukowych z zakresu marketingu, koordynowanie wysiłków zmierzających do upowszechnienia ich wyników, a także identyfikacja nowych, niezagospodarowanych obszarów badawczych.

Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące m.in. warunków i zasad rejestracji członków, podejmowanych przez Towarzystwo inicjatyw, organizowanych w Polsce konferencji naukowych, osiągnięć naukowo-badawczych jego członków. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony i upowszechniania faktu istnienia Towarzystwa w środowisku przedstawicieli marketingu.

Trwają zapisy na członków Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, mamy nadzieję, że także Państwa nie zabraknie w naszym gronie.

Pokażmy jak silne i ważne w polskiej nauce jest nasze środowisko!