Strona główna

Witamy Państwa na stronie internetowej
Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

 

zjazdkatedruep2018

Sprawozdanie pdf icon

Galeria unnamed

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy wyniki badań Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu „Marketing w opinii polskich naukowców”.

pdf icon

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy Państwa o ogłoszeniu IV edycji konkursu PNTM na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród swoich studentów.

Z wyrazami szacunku,
Iwona Olejnik
Sekretarz PNTM

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rada Dyrektorów Marketingu powołana przy kierunku Marketing i komunikacja rynkowa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Rada Dyrektorów Marketingu stanowi instytucjonalną reprezentację praktyki marketingu na forum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Zarządzania i Katedry Marketingu oraz kierunku Marketing i komunikacja rynkowa. Rada ta, powołana do życia w marcu 2017 roku, skupia grono osób zajmujących kierownicze stanowiska w komórkach marketingu instytucji – przedsiębiorstw i organizacji funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki i życia publicznego.

Misją Rady jest stworzenie pomostu łączącego naukę i dydaktykę marketingu, w tym zwłaszcza kierunek Marketing i komunikacja rynkowa z praktycznymi doświadczeniami specjalistów z tej dziedziny. W tym wymiarze, Rada stanowi płaszczyznę integrowania rzeczywistych problemów praktyki oraz treści i programów studiów – dydaktyki marketingu realizowanej na kierunku MiKR na Wy-dziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Do składu Rady obecnej kadencji powołani zostali: Anna Barabasz-Sawińska (Maspex S.A.), Jan Bączek (Janpol S.A.), Grzegorz Błażewicz (Benhauer sp. z o.o.), Magdalena Cedro-Czubaj (Oknoplast sp. z o.o.), Michał Cortez (DDB Polska sp. z o.o.), Mariusz Gołda (Grupa RMF), Jacek Jakubowski (Statsoft Polska sp. z o.o.), Agnieszka Kurzemska (PMR Consulting & Research sp. z o.o.), Jakub Ogiński (Lotte Wedel S.A.), Magdalena Tokarczyk-Cyran (Nowy Styl Group).

Podczas dwóch spotkań Rady, które miały miejsce 10 marca 2017 oraz 26 stycznia 2018 roku, dyskutowano między innymi o oczekiwaniach wobec absolwentów, wyzwaniach na rynku pracy stawianych przed pracownikami marketingu oraz programem studiów. Więcej informacji na temat Rady oraz sprawozdania z przebiegu jej spotkań można znaleźć na stronie: http://marketing.uek.kra-kow.pl/index.html

____________________________________________________________________________

 

Towarzystwo, które zostało zarejestrowane w maju 2013 roku jest dowodem dojrzałości środowiska naukowego w Polsce, które reprezentuje obszar marketingu i od ponad 20 lat prowadzi badania naukowe oraz kształci kadry menedżerskie w licznych ośrodkach akademickich. Jego powołanie jest spełnieniem odczuwanej od dłuższego czasu potrzeby integracji licznej rzeszy przedstawicieli marketingu, którzy obecnie włączając się w prace Towarzystwa będą mogli wspólnie wyrażać swoją opinię oraz wzmacniać pozycję i rolę marketingu w naukach ekonomicznych.

Podstawowymi celami działania Towarzystwa są:

  1. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju nauki o marketingu w Polsce i popularyzacji wiedzy z tego zakresu we wszystkich ośrodkach akademickich, na każdym poziomie kształcenia.
  2. Integracja przedstawicieli nauki o marketingu w Polsce, tworzenie wspólnoty osób zawodowo zajmujących się marketingiem, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej.
  3. Monitoring prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich badań naukowych z zakresu marketingu, koordynowanie wysiłków zmierzających do upowszechnienia ich wyników, a także identyfikacja nowych, niezagospodarowanych obszarów badawczych.

Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące m.in. warunków i zasad rejestracji członków, podejmowanych przez Towarzystwo inicjatyw, organizowanych w Polsce konferencji naukowych, osiągnięć naukowo-badawczych jego członków. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony i upowszechniania faktu istnienia Towarzystwa w środowisku przedstawicieli marketingu.

Trwają zapisy na członków Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, mamy nadzieję, że także Państwa nie zabraknie w naszym gronie.

Pokażmy jak silne i ważne w polskiej nauce jest nasze środowisko!