Strona główna

Witamy Państwa na stronie internetowej
Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

 

Dnia 30.05.2017 roku, podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu wybrany został nowy Zarząd, Sekretarz, Skarbnik oraz Komisja Rewizyjna. 

Sprawozdanie 

Zarząd

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Prezes Zarządu

dr hab. Teresa Taranko, prof. nadzw. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Wiceprezes Zarządu

dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Członek Zarządu

dr hab. Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Członek Zarządu

dr hab.  Renata Nestorowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Członek Zarządu

Sekretarz

dr hab. Iwona Olejnik, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Skarbnik

dr Edyta Gołąb-Andrzejak, Politechnika Gdańska

Komisja Rewizyjna

dr hab. Radosław Mącik, prof. nadzw. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Przewodniczący Komisji

dr hab. Wiesław Ciechomski prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Agnieszka Smalec, Uniwersytet Szczeciński

 Galeria

 

 ___________________________________________________________________________________________

 

zjazdkatedruep2018

 Poznań, 17-19 września 2018 r.

 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu zaprasza do udziału w XXVII Zjeździe Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji, który odbędzie się 17-19 września 2018 roku w Poznaniu. Organizatorem Zjazdu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Będzie to wyjątkowe spotkanie, które pozwoli uczestnikom podzielić się najnowszymi osiągnięciami naukowymi, wymienić doświadczenia i poszerzyć horyzonty wiedzy. Z pewnością stanie się także inspiracją do dalszych badań i znakomitą okazją do nawiązania lub zacieśnienia koleżeńskich relacji. Celem XXVII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji jest stworzenie przestrzeni do zaprezentowania najnowszych wyników badań nad wyzwaniami płynącymi z tych przemian, a także integracja środowiska akademickiego wokół zagadnień związanych z nauką, dydaktyką i praktyką.

Spotkajmy się w Poznaniu!

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zjazdkatedr2018.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Towarzystwo, które zostało zarejestrowane w maju 2013 roku jest dowodem dojrzałości środowiska naukowego w Polsce, które reprezentuje obszar marketingu i od ponad 20 lat prowadzi badania naukowe oraz kształci kadry menedżerskie w licznych ośrodkach akademickich. Jego powołanie jest spełnieniem odczuwanej od dłuższego czasu potrzeby integracji licznej rzeszy przedstawicieli marketingu, którzy obecnie włączając się w prace Towarzystwa będą mogli wspólnie wyrażać swoją opinię oraz wzmacniać pozycję i rolę marketingu w naukach ekonomicznych.

Podstawowymi celami działania Towarzystwa są:

  1. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju nauki o marketingu w Polsce i popularyzacji wiedzy z tego zakresu we wszystkich ośrodkach akademickich, na każdym poziomie kształcenia.
  2. Integracja przedstawicieli nauki o marketingu w Polsce, tworzenie wspólnoty osób zawodowo zajmujących się marketingiem, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej.
  3. Monitoring prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich badań naukowych z zakresu marketingu, koordynowanie wysiłków zmierzających do upowszechnienia ich wyników, a także identyfikacja nowych, niezagospodarowanych obszarów badawczych.

Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące m.in. warunków i zasad rejestracji członków, podejmowanych przez Towarzystwo inicjatyw, organizowanych w Polsce konferencji naukowych, osiągnięć naukowo-badawczych jego członków. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony i upowszechniania faktu istnienia Towarzystwa w środowisku przedstawicieli marketingu.

Trwają zapisy na członków Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, mamy nadzieję, że także Państwa nie zabraknie w naszym gronie.

Pokażmy jak silne i ważne w polskiej nauce jest nasze środowisko!