Strona główna

Witamy Państwa na stronie internetowej
Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu


Dnia 30 maja br. o godz. 12.00 w budynku głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w sali 111 odbędzie się Walne Zebranie Członków Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

 ___________________________________________________________________________________________

 

zjazdkatedruep2018

 Poznań, 17-19 września 2018 r.

 

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu zaprasza do udziału w XXVII Zjeździe Katedr Marketingu Handlu i Konsumpcji, który odbędzie się 17-19 września 2018 roku w Poznaniu. Organizatorem Zjazdu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Będzie to wyjątkowe spotkanie, które pozwoli uczestnikom podzielić się najnowszymi osiągnięciami naukowymi, wymienić doświadczenia i poszerzyć horyzonty wiedzy. Z pewnością stanie się także inspiracją do dalszych badań i znakomitą okazją do nawiązania lub zacieśnienia koleżeńskich relacji. Celem XXVII Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji jest stworzenie przestrzeni do zaprezentowania najnowszych wyników badań nad wyzwaniami płynącymi z tych przemian, a także integracja środowiska akademickiego wokół zagadnień związanych z nauką, dydaktyką i praktyką.

Spotkajmy się w Poznaniu!

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zjazdkatedr2018.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Towarzystwo, które zostało zarejestrowane w maju 2013 roku jest dowodem dojrzałości środowiska naukowego w Polsce, które reprezentuje obszar marketingu i od ponad 20 lat prowadzi badania naukowe oraz kształci kadry menedżerskie w licznych ośrodkach akademickich. Jego powołanie jest spełnieniem odczuwanej od dłuższego czasu potrzeby integracji licznej rzeszy przedstawicieli marketingu, którzy obecnie włączając się w prace Towarzystwa będą mogli wspólnie wyrażać swoją opinię oraz wzmacniać pozycję i rolę marketingu w naukach ekonomicznych.

Podstawowymi celami działania Towarzystwa są:

  1. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju nauki o marketingu w Polsce i popularyzacji wiedzy z tego zakresu we wszystkich ośrodkach akademickich, na każdym poziomie kształcenia.
  2. Integracja przedstawicieli nauki o marketingu w Polsce, tworzenie wspólnoty osób zawodowo zajmujących się marketingiem, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej.
  3. Monitoring prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich badań naukowych z zakresu marketingu, koordynowanie wysiłków zmierzających do upowszechnienia ich wyników, a także identyfikacja nowych, niezagospodarowanych obszarów badawczych.

Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące m.in. warunków i zasad rejestracji członków, podejmowanych przez Towarzystwo inicjatyw, organizowanych w Polsce konferencji naukowych, osiągnięć naukowo-badawczych jego członków. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony i upowszechniania faktu istnienia Towarzystwa w środowisku przedstawicieli marketingu.

Trwają zapisy na członków Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, mamy nadzieję, że także Państwa nie zabraknie w naszym gronie.

Pokażmy jak silne i ważne w polskiej nauce jest nasze środowisko!