Strona główna

Witamy Państwa na stronie internetowej
Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

 

DRUGI KONKURS

na najlepszą pracę magisterską/licencjacką

z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

rozstrzygnięty

 

Pierwsze miejsce za najlepszą pracę magisterską zajęła:

Agata Jankowska, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, za pracę pod tytułem „Badania zachowań e-konsumentów w sklepach internetowych z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych metod”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Pluty-Olearnik.

 

Wyróżnienia za prace magisterskie otrzymują:

Ewelina Góral, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za pracę pod tytułem „Komunikacja marketingowa z kobietami na rynku odzieżowym w krajach islamskich”, przygotowaną pod kierunkiem dr Małgorzaty Budzanowskiej-Drzewieckiej.

Magdalena Marciniak, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za pracę pod tytułem „Wpływ wizerunku uczelni na postrzeganie absolwenta na rynku pracy”, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Zygmunta Waśkowskiego, prof. nadzw. UEP.

 

Pierwsze miejsce za najlepszą pracę licencjacką zajęła:

Pamela Połeć, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za pracę pod tytułem „Postrzeganie marki państwa jako determinanta brandingu narodowego na przykładzie oceny Polski przez niemieckich młodych dorosłych”, przygotowaną pod kierunkiem dr Małgorzaty Budzanowskiej-Drzewieckiej.

 

Wyróżnienia za prace licencjackie otrzymują:

Juliusz Lerman, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, za pracę pod tytułem „Rola i trendy wykorzystania Facebooka w marketingu politycznym”, przygotowaną pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Roberta Kozielskiego.

Agata Mokrzycka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, za pracę pod tytułem „Oczekiwania i kształtowanie cen biletów na spektakle teatralne wśród studentów na przykładzie Teatru Polskiego w Poznaniu”, przygotowaną pod kierunkiem dr Iwony Olejnik.

 

 

Zwycięzcom, osobom wyróżnionym oraz ich opiekunom naukowym serdecznie gratulujemy.

 

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk

Prezes Zarządu

Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu 

___________________________________________________________________________________

MEANDRY MARKETINGU

więcej informacji

.

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Kierownicy Katedr

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu 1 grudnia 2016 roku organizuje ogólnopolską konferencję naukową doktorantów i młodych pracowników nauki pod tytułem „Meandry marketingu”.

Celem konferencji jest umożliwienie uczestnikom prezentacji koncepcji prac doktorskich, metodologii i wyników badań własnych oraz wstępnej weryfikacji przyjętych hipotez badawczych. Oprócz dyskusji nad dorobkiem naukowo-badawczym w obszarze marketingu, handlu i konsumpcji, a także upowszechniania wyników badań naukowych celem spotkania jest też budowanie relacji w środowisku doktorantów i młodych pracowników nauki oraz popularyzowanie zawodu naukowca. Organizując takie spotkanie chcielibyśmy dokonać przeglądu problematyki podejmowanych rozpraw doktorskich, a także doskonalić jakość przygotowywanych dysertacji we wskazanych obszarach.

Konwencja konferencji odbiega od powszechnie przyjętej metody wygłaszania referatów, a zasadza się na 10 minutowej prezentacji poddawanej ocenie kilkuosobowego panelu profesorów, w skład którego wejdą osoby o znaczącym dorobku z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji. Paneliści będą zadawać pytania i podejmować dyskusje wokół zagadnień zaprezentowanych w wystąpieniach doktorantów. Dotyczyć one będą zarówno kwestii metodycznych, celowości prowadzenia badań empirycznych jak i zagadnień merytorycznych. Nadesłane na konferencję artykuły naukowe, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane  w internetowym czasopiśmie PNTM „Świat Marketingu”.

Zachęcamy doktorantów i młodych pracowników nauki z Państwa Katedr do udziału w tej konferencji. Miło nam będzie gościć także promotorów i osoby opiekujące się doktorantami.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej oraz w załączonej ulotce informacyjnej.

Zapraszam i do zobaczenia w Poznaniu.

prof. dr hab. Bogna Pilarczyk

Prezes Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

malina z mechanizmem

W dniach 17-18 listopada 2016 roku Instytut Lotnictwa w Warszawie organizuje 7. Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

 

Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Patronat Merytoryczny nad Forum objęło Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu.

Celem Forum jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze, m.in. instytuty, uczelnie, parki technologiczne z całej Europy. Forum będzie znakomitą okazją do zaprezentowania przed gośćmi z Europy osiągnięć polskich naukowców, specjalistów od marketingu oraz praktyków w dziedzinie promowania nauki
i innowacyjności.

Organizowane przez Instytut Lotnictwa Forum stwarza nie tylko okazję do wymiany poglądów
i bezpośredniego spotkania z wiodącymi naukowcami z kraju i zagranicy, ale przede wszystkim stwarza możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi i tym samym podniesienia wiedzy z zakresu marketingu instytucji naukowych i badawczych.

W czasie dwudniowych obrad referaty zostaną podzielone na sesje tematyczne. Zaplanowane
są również warsztaty tematyczne, sesja plakatowa oraz spektakl w teatrze.

Forum skierowane jest do:

  • kadry naukowej i wykładowców akademickich,
  • pracowników działów marketingu instytucji naukowych i badawczych, uczelni, przedsiębiorstw, parków technologicznych,
  • członków instytucji i organizacji związanych z marketingiem,
  • ekspertów i menadżerów zajmujących się marketingiem,
  • studentów,
  • innych osób zainteresowanych tematyką Forum.

Udział w Forum jest płatny. Językami Forum są polski i angielski. Prezentowane referaty będą tłumaczone symultanicznie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w 7. Europejskim Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na stronie www.ilot.edu.pl/minib

Serdecznie zapraszamy!

 logo minib

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Towarzystwo, które zostało zarejestrowane w maju 2013 roku jest dowodem dojrzałości środowiska naukowego w Polsce, które reprezentuje obszar marketingu i od ponad 20 lat prowadzi badania naukowe oraz kształci kadry menedżerskie w licznych ośrodkach akademickich. Jego powołanie jest spełnieniem odczuwanej od dłuższego czasu potrzeby integracji licznej rzeszy przedstawicieli marketingu, którzy obecnie włączając się w prace Towarzystwa będą mogli wspólnie wyrażać swoją opinię oraz wzmacniać pozycję i rolę marketingu w naukach ekonomicznych.

Podstawowymi celami działania Towarzystwa są:

  1. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju nauki o marketingu w Polsce i popularyzacji wiedzy z tego zakresu we wszystkich ośrodkach akademickich, na każdym poziomie kształcenia.
  2. Integracja przedstawicieli nauki o marketingu w Polsce, tworzenie wspólnoty osób zawodowo zajmujących się marketingiem, zarówno od strony dydaktycznej jak i badawczej.
  3. Monitoring prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich badań naukowych z zakresu marketingu, koordynowanie wysiłków zmierzających do upowszechnienia ich wyników, a także identyfikacja nowych, niezagospodarowanych obszarów badawczych.

Na stronie zamieszczane są informacje dotyczące m.in. warunków i zasad rejestracji członków, podejmowanych przez Towarzystwo inicjatyw, organizowanych w Polsce konferencji naukowych, osiągnięć naukowo-badawczych jego członków. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony i upowszechniania faktu istnienia Towarzystwa w środowisku przedstawicieli marketingu.

Trwają zapisy na członków Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, mamy nadzieję, że także Państwa nie zabraknie w naszym gronie.

Pokażmy jak silne i ważne w polskiej nauce jest nasze środowisko!