dr Aneta Disterheft

dr Aneta Disterheft

Miejsce 1

Doktor nauk o zarządzaniu i magister kognitywistyki. W trakcie studiów doktoranckich związana czynnie z Laboratorium Badań Konsumenckich przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w którym prowadziła szereg projektów badawczych w obszarze marketingu, neuronauki konsumenckiej i ekonomii behawioralnej. Aktualnie odpowiada za działania marketingowe po stronie praktyki gospodarczej.

Aktywność naukowa:

dr Tomasz Zawadzki

dr Tomasz Zawadzki

Miejsce 2

Absolwent Zarządzania i Marketingu, Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań (praca magisterska dotycząca franczyzy na rynku stacji paliw) oraz studiów Executive MBA UE Poznań we współpracy z ISCTE Business School w Lizbonie (dysertacja z zakresu preferencji zakupowych klientów na rynku stacji paliw w Polsce). W roku 2019r. uzyskał stopień doktora nauk o zarządzaniu i jakości (praca doktorska z zakresu wpływu innowacji marketingowych na przewagę konkurencyjną), pracownik naukowy w Katedrze Handlu i Marketingu UE Poznań.
 
Autor publikacji z zakresu sektora stacji paliw oraz produktów FMCG. Przedsiębiorca działający w obszarze handlu i marketingu. Prelegent na konferencjach biznesowych dotyczących sektora stacji paliw i produktów FMCG.
 
Zainteresowania naukowe obejmują innowacje marketingowe, tworzenie nowych marek na rynku FMCG oraz w mniejszym stopniu marketing sportu.

Aktywność naukowa:

Kontakt: tomasz.zawadzki@ue.poznan.pl

dr Monika Ratajczyk

dr Monika Ratajczyk

Miejsce 3

Doktor nauk o zarządzaniu i jakości. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Metod Badawczych Zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i praktyk realizująca badania stosowane na zlecenie najróżniejszych podmiotów – polskich i zagranicznych.

Entuzjastka nieszablonowego myślenia specjalizująca się w badaniach jakościowych. Przedmiotem jej szczególnego zainteresowania są opakowania produktów w działalności biznesowej przedsiębiorstw, a także ich wpływ na preferencje, decyzje i zachowania konsumentów. Aktualnie pracuje nad monografią w tym obszarze.

Wierzy, że nieustanne zadawanie pytań prowadzi do odkrywania nieoczywistych możliwości, te zaś pomagają projektować i rozwijać rozwiązania, z których korzystać może nie tylko nauka, ale i biznes.

Autorka ponad 40 opracowań o charakterze naukowym i stosowanym.

Aktywność naukowa:

Kontakt: m.ratajczyk@umcs.pl