Jubileusz 10.lecia Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu

W dniach 16-17 maja 2023 roku odbyły się obchody 10.lecia działalności Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Były one połączone z III seminarium naukowym PNTM, w którym wzięli udział przybyli na spotkanie członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście z biznesu. W znakomitej atmosferze, pełnej serdeczności i przyjaźni toczyły się dyskusje merytoryczne oraz kuluarowe rozmowy. Nasze spotkanie pokazało, że integracja środowiska naukowego oraz wzajemna symbioza ze światem praktyki gospodarczej stanowią silne podstawy dalszego rozwoju marketingu jako subdyscypliny naukowej. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, a także partnerom biznesowym, którzy wsparli nas finansowo i merytorycznie, a byli to: firma Veolia, firma Stropy.pl oraz Agencja InMarketing.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wizualnymi wykorzystywanymi w czasie naszego spotkania:

  1. Program Jubileuszu
  2. PNTM – najważniejsze działania i osiągnięcia
  3. Geneza powstania i początki PNTM
  4. Panel PNTM 2023
  5. Program seminarium
  6. Zrównoważony marketing w praktyce firm
  7. Komunikowanie działań zrównoważonych czy zrównoważona komunikacja marketingowa?
  8. Marketing w duchu less waste